Hva vi tilbyr

Gruppetrening
Vi tilbyr mange barn å trene i ulike grupper. Noen går jevnlig i løpet av året, mens andre arrangeres i perioder med høy grad av intensitet. Vi har lang og positiv erfaring med å trene barn i grupper. For nærmere informasjon om de ulike gruppenes deltakere, gjennomføring og tidsperioder, ta gjerne kontakt med oss.

Individuell oppfølging
Mange barn og unge kommer for å få en observasjon/vurdering, og en del av disse ønsker også oppfølging videre med individuell oppfølging/trening i perioder, noe som avtales etter hvert ut i fra den enkeltes behov. For noen er det nok med utarbeidelse av individuelt tilpasset hjemmetreningsprogram.

Testing
Vi har lang erfaring med testing av barn - spesielt barn med CP, og vi bruker GMFM og QUEST. CPOP-protokollen blir fulgt når vi undersøker PROM (passive bevegelsesutslag). Vi gjennomfører konsekvent testing før og etter mange av gruppetreningsperiodene. På førtestene settes individuelle treningsmål for hvert barn i samråd med foreldre, og på ettertesten evalueres måloppnåelse.

Veiledning
En viktig del av arbeidet vårt er å veilede voksne som har med barnet/den unge å gjøre i hverdagen; foreldre, støttepedagoger/assistenter i barnehager, skoler og SFO. Mange kolleger får også veiledning etter ønske, og vi utveksler erfaringer underveis. Vi kan også ved behov komme til barnehager og skoler for å veilede personale der.

Undervisning
Vi har regelmessig kontakt med HiB, avd. for fysio- og ergoterapeututdanning, og har jevnlig undervisning for studentene. Vi deltar på nettverkssamlinger med kolleger både i regi av Høgskolen i Bergen og av HABU (Habliliteringstjenesten for barn og unge). I løpet av året har en god del studenter praksisperioder hos oss, spesielt studenter fra HiB, lærerutdanningen (folkehelse og idrett). Vi arrangerer faglige treff og møter med kolleger på instituttet der aktuelle tema tas opp og drøftes.

Forskning
Vi ønsker å holde oss oppdatert faglig, har deltatt i ulike forskningsprosjekter, og vi ønsker også å fortsette med det i framtiden. Dette for å hele tiden kunne gi det beste tilbudet til våre pasienter. Høsten 2011 publiserte vi en artikkel i Fysioterapauten (fagskriftet for fysioterapautene) med tittel: "Intensiv fysioterapi i gruppe for barn med multifunksjonshemminger".

Flere lenker