Om oss

Velkommen til Bergen Barnefysioterapi sin nettside. Vi er to spesialister i barne- og ungdomsfysioterapi som startet i Bergen Barnefysioterapi våren 2006. Bergen Barnefysioterapi er et privat institutt, og vi er avtalefysioterapeuter. Dermed dekker Rikstrygdeverket all fysioterapi for barn under 12 år og foreldre slipper derav egenandel. For barn over 12 år kommer en viss egenandel for noen, alt etter hvilken diagnose barnet har.

Vi tar i mot henvendelser og tilbyr fysioterapi både individuelt og i grupper i alderen 0 - 18 år. Dette innbefatter vurdering, observasjoner, veiledning, behandling og oppfølging og vi vektlegger intensive treningsperioder både individuelt og i grupper. Vi behandler barn med ulike diagnoser og problemstillinger.

Vi har et utstrakt samarbeid med våre kolleger som arbeider i flere kommuner, og også i andre fylker.

Vi får henvendelser fra leger og kolleger i 1. og 2. linjetjenesten, fra foreldre og fra andre som ønsker oppfølgning i form av vurdering og trening av barn og unge.

Kontakt oss

Lokalene ligger midt i Bergen sentrum; Kong Oscarsgate 45, med inngang i Tverrgaten i Marken. Det er flere parkeringsmuligheter, samt en god del parkeringsplasser for funksjonshemmede i nærheten.

Adresse:
Bergen Barnefysioterapi
Kong Oscarsgate 45 (inngang Tverrgaten i Marken)
5017 Bergen

Epost:
bjorg@barnefysioterapi.no
elisabeth@barnefysioterapi.no

Tlf: (+47) 55 70 60 45

Mer info